Søknadsfrister 2024 for mer fleksibilitet i energisystemet

«Ny teknologi for fleksibilitet i energisystemet» og «Kraft – på rett plass – til rett tid» er tema for Enovas støtteprogrammer i 2024. Midt i blinken for smartgrids!

Her kommer en huskeliste for søknadsfristene i 2024. Det er kommet mange spennende tema under programmet Fleksible energisystemer og ikke minst ny Pilot-E utlysning.

Pilot-E Kraft – på rett plass – til rett tid

PILOT-E lyser ut midler til prosjekter som enda bedre kan tilgjengeliggjøre ledig fleksibilitet og/eller utnytte eksisterende nett.  

Det kan søkes om støtte til prosjekter som utvikler og har en plan for å ta i bruk teknologi og løsninger som: 

  • gir økt utnyttelse av eksisterende kraftnett. Det vil ta tid å bygge ny kapasitet i nettet, og vi ønsker å stimulere til løsninger som gjør det mulig å utnytte eksisterende kraftnett bedre. Dette kan for eksempel være overvåkningsløsninger, styring, deling av data, modellering, etc. 
  • tilgjengeliggjør fleksibilitet. Det er behov for å utvikle teknologi, løsninger og forretningsmodeller som bidrar til styring og frigjøring av samlet sett større, fleksible effektvolumer. Dette kan for eksempel være prosjekter som bidrar til samspill og optimalisering mellom flere lokale aktører som industri, næringsparker og havner. Det må komme tydelig frem hvordan fleksibiliteten skal implementeres og gjøres tilgjengelig. 

Søknadsfrist er 6. mars 2024, kl. 13:00. Mer informasjon kan finnes på Enovas sider: Om Pilot-E 2024

Pilot-E støtter løsninger som skal drive fronten for den grønne omstillingen.

Frister for Fleksible energisystemer

Frist 31.01.24: Ny teknologi for bedre utnyttelse av eksisterende nettinfrastruktur

Frist 22.03.24: Samspill mellom distribuert energiproduksjon, energilagring og strømnett

Frist 15.10.24: Tilgjengeliggjøring av effekt og nettkapasitet i næringsparker

Frist 22.11.24: Smart effektstyring bak måler

For mer informasjon, se støtteordningens nettside

Enova støtter pilotering, demonstrasjon og bruk av ny teknologi som bidrar til økt effektavlastning og fleksibilitet i energisystemet.