Ny støtteordning for innovative løsninger for fleksibilitet i energisystemet

Omstillingen til lavutslippssamfunnet er avhengig av et energisystem som er fleksibelt og så effektivt som mulig. Enova lanserer 2.2.23 syv nye støtteordninger for teknologi som skal gjøre det enklere å finne fram til riktig støtteprogram for innovative prosjekter og investeringer i ny teknologi.

En av de syv nye støtteordningerene er Fleksibilitet i energisystemet. Her ønsker Enova støtte prosjekter som utvikler eller investerer i nye innovative løsninger som bidrar til økt samspill mellom elektrisk og termisk energi, demonstrerer teknologier som øker fleksibiliteten i energisystemet, tilgjengeliggjør nye termiske (varme- og kjøle-) løsninger eller muliggjør utslippsfri transport.

Støtten tildeles gjennom halvårlige utlysninger der det er konkurranse om midlene.

I 2023 planlegges det to ordinære søknadsfrister til innovative teknologier, dvs. støtte til pilot- og investering.

I følge Enova blir første søknadsrunde rundt 1.april og andre søknadsrunde 15. september.

Enova 7 nye støtteordninger
Enova, 7 nye støtteordninger for ny teknologi og innovative løsninger

Prioriterte teknologiområder

Utslippsfri maritim transport

Industri 2050

Havvind 2035

Fleksibilitet i energisystemet

Teknologi for bærekraftige energibærere

Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren

Pilotering av banebrytende klimateknologi

Les mer om hva som støttes hos Enova