Ny bok for alle som jobber med eller studerer smartgrids: Digitalization of Power Markets and Systems Using Energy Informatics

Den nye boken «Digitalization of Power Markets and Systems Using Energy Informatics» ble publisert i høst, og vil være av stor interesse for Smartgridsenterets medlemmer.

Boken handler om hvordan fremvoksende teknologier som AI, blockchain og avansert IKT er viktige for neste generasjons kraftsystem, og hvordan disse teknologiene kan tas i bruk. Den er skrevet for å være relevant for både studenter og industrieksperter som alt jobber med smartgrids, men som vil øke kunnskapen sin om digitalisering av kraftmarkeder og -systemer.

– Distribusjonsnettets arkitektur er gammel. I denne boken ser vi på hvordan vi kan bruke digitaliseringsteknologier som AI, industriell IoT og blockchain for å modernisere den elektriske infrastrukturen. Boken gir også en oversikt over nettverkskrav for kommunikasjonsteknologier, protokoller og hvordan hovedkomponentene i smarte nett fungerer på transmisjons-, distribusjons- og forbruker/prosument-nivået. Boken ser videre på fremvoksende teknologier og trender i neste generasjons kraftsystem. For eksempel det digitale grønne skiftet, cyber-fysiske-sosiale systemer, energi IoT, cyber-fysisk sikkerhet i kraftsystemer og avansert optimering, sier Ümit Cali, Førsteamanuensis ved NTNU og hovedforfatter av boken.

  • AI     – Kunstig intelligens (Artificial Intelligence)
  • DLT – Distribuert regnskapssystem (Distributed Ledger Technology)
  • IKT  – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • IoT   – Tingenes internett (Internet of Things)

– Boken er skrevet slik at den kan veilede ingeniører, til og med smartgrideksperter, i disse nye teknologiene. I akademia vil den være en kjernebok i kurs som «Introduksjon til smartgrids», «Digitalisering av kraftsystemer» og «Energiinformatikk».

Hvorfor er det behov for en bok som dette?
– Det er mange eksperter på ulike deler av det digitale grønne skiftet, men vår erfaring er at det mangler dedikerte bøker som tar for seg hele spekteret av teknologier og ser på dem fra et holistisk perspektiv. Denne boken forsøker å tette dette gapet ved å samle interdisiplinære og sterkt korrelerte cyber-fysiske og sosiale aspekter av kraftsystemet og -markedet på en balansert måte. Vi vet ikke om noen annen bok som tar for seg disse temaene på en slik måte. Dette er en pionerbok som er ment som starten på å transformere dagens spissede kunnskap til en helhetlig kunnskap om det digitale grønne skiftet.

ELDig

I august 2021 lanserte NTNU sitt nye studieprogram ELDig (Elektrifisering og digitalisering). Digitalization of Power Markets and Systems Using Energy Informatics blir en av hovedbøkene i dette studiet, og vil brukes i flere kurs, blant annet ELDI 1001: «Renewable Energy Informatics».

– Gjennom studieprogrammet er vi ute etter å endre nye studenters profil slik at de har kunnskap om det digitale grønne skiftet. Vår visjon er å utdanne en ny generasjon som er utstyrt med rett kunnskap og ferdigheter, sier Cali.

Om Ümit Cali

Umit Cali har en PhD i Electrical Engineering & Computer Science fra Universitetet i Kassel , Tyskland. De siste 20 årene har han jobbet med digitalisering i både akademia og industri. For tiden er han Førsteamanuensis ved NTNU hvor han jobber med AI, blockchain, fornybare energisystemer og energiøkonomi.

Han leder også IEEE TEMS Special Interest Group on Energy DLT og er nestleder for IEEE Blockchain in Energy Standards Working Group

Smakebit fra første kapittel

This chapter introduces the book, which is about the transformation of current energy systems through decarbonization, and digitization supported by advanced information, communication, and control technologies beside higher penetration of renewable energy sources (RES) to the power grids. The integration of digital technology from the information and communication technology (ICT) sectors into the Green Shift has triggered an additional transformation wave by adding digitalization into the picture, resulting in the “Digital Green Shift” (DGS). The operation of the electrical power grid is in transition to a new digital era at the same time. The integration of digital technologies through the use of data analytics, connectivity, and control from ICT has changed traditional electrical power grid operations to become more intelligent, effective, and greener. The green and digital transformation of energy systems will significantly increase the overall efficiency of the energy infrastructure and reduce the cost of energy while at the same time address the global climate crisis by fully decarbonizing the world’s energy supply system. Digitalization will continue to find new answers to some of the biggest challenges in the energy sector.