NTNU Institutt for elektroniske systemer ønsker forslag til prosjektoppgaver

Instituttet har startet sin årlige innsamling av forslag til prosjektoppgaver for studenter som i sitt 9. semester skal velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 4 hovedprofiler. Studentene skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai med innlevering innen 19. desember. De kan bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2022. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Forslag til prosjektoppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se oversikt over faglærere ved IES.  Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist for å komme med forslag: 19. mars.

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/ies.