NextGrid på Smartgridkonferansen 2023

Dag to av Smartgridkonferansen 2023 handlet om hvordan kraftsystemet vårt vil se ut i 2035. Det nye prosjektet NextGrid var blant prosjektene som ble presentert for de fremmøtte.

Fremtidens kraftsystem vil se svært annerledes ut enn det vi har i dag. For å imøtekomme de økende behovene for kapasitet i nettet har vi ikke tid eller råd til å vente på økt utbygging, og vi må derfor ta i bruk nye verktøy.

NextGrid sitt oppdrag er å utvikle fremtidens operasjonssentraler, hvor operatørene enkelt og effektivt kan ta beslutninger om nettdriften, basert på et helhetlig bilde av alle ressursene som finnes i nettet. For å få dette til må vi ta i bruk en omfattende verktøykasse som blant annet består av sensorer, forbrukerfleksibilitet, digitale tvillinger og nettbatterier. For å kunne samle all dataen i operasjonssentralene har NextGrid samlet et bredt spekter av partnere bestående av nettselskap, interesseorganisasjoner og tjenesteleverandører.

Modellering og overvåkning av strømnettet

Mathias Fossmo Eliassen fra Kongsberg Digital og Magnus Helgeby fra Heimdall Power har store planer for strømnettet, som de fortalte om på Smartgridkonferansen 2023. Kongsberg Digital har utviklet en digital tvilling av strømnettet, som vil gi operatører fullstendig oversikt over nettet på alle spenningsnivåer. For å berike den digitale tvillingen med mer data, kan man for eksempel bruke data fra Heimdall Power sine sensorer. I Elvia sitt strømnett planlegger Heimdall Power verdens største prosjekt for kapasitetsovervåkning. Alle strømlinjene skal overvåkes med neuroner, og vil dermed tillate en drift av nettet som baserer seg på faktiske grenseverdier og ikke standardiserte merkeverdier.

Digitale tvillinger i smart driftsplanlegging

Marianne Blikø fra Kongsberg Digital fortalte også om hvilken rolle digitale tvillinger kan spille i fremtidens distribusjonsnett. Kongsberg Digital sin digitale tvilling, Kognitwin, gjør det mulig å sammenstille data fra ulike kildesystemer og ta beslutninger i et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt. Ved hjelp av både historiske og live data benytter Kongsberg Digital maskinlæring til å prognosere og beregne lastflyten i hele nettet det neste døgnet. Denne prognosen vil støtte nettoperatørene i å løse potensielle problemer før de oppstår, og på den måten utnytte eksisterende nett bedre.

Marianne Blikø på Smartgridkonferansen 2023

NextGrid

NextGrid er et nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal forberede nettselskapenes driftssentraler for fremtidens komplekse og automatiserte drift av strømnettet.

Partnere i prosjektet er Heimdall Power, Kongsberg Digital, Agder Energi Fleksibilitet, Greenfox, Norsk Transformator, Hitachi Energy, Greenbird, BKK Nett, Elvia, Fagne, Sustainable Energy/Norwegian Catapult Centre, The Norwegian Smartgrid Centre (Smartgridsenteret), NODES, NODES-tech, SINTEF Energi AS, Smart grid services cluster, Magtech og Pixii.