nextgrid.no – Nettsiden til Prosjekt: NextGrid

Smartgridsenteret har laget et nettsted til NextGrid-prosjektet. Nettsiden vil fungere som en plattform for nyheter, resultatspredning og informasjon om prosjektet.

NextGrid – neste generasjon overvåkning og kontroll i distribusjonsnettet – er et prosjekt som skal legge til rette for en mer effektiv bruk av det norske distribusjonsnettet. Prosjektet utvikler morgendagens driftssentraler for å gjøre norske nettselskaper rustet til å gå en fremtid med komplekse og automatiserte strømnett i møte.

Smartgridsenteret leder WP7, og har i den forbindelse designet et nettsted. Her vil det bli publisert nyhetssaker, resultater og informasjon om prosjektet.