NeoWatt – Nytt medlem av Smartgridsenteret

NeoWatt ønsker å nyttiggjøre lastene som finnes bak strømmåleren i husene til folk, og gi verdi til nettselskap, kraftselskapene og – ikke minst – kunden selv.

– Vi ønsker å gjøre det mulig for alle strømkunder å tilby fleksibilitet. Ved å kontrollere noe av forbruket som finnes i huset ditt, kan vi automatisk flytte og optimalisere last slik at en strømkunde får lavere nettleie, strømregning og i tillegg kan få betalt. Dette er mulig uten at det går ut over livskvaliteten til strømkunden, forklarer Adrian Larsen, som er CEO i NeoWatt.

Det er som regel på morgenen og rundt middagstider at det oppstår flaskehalser i strømnettet. Selv om lastene fra hver husholdning er små hver for seg, trengs det kun rundt 150 husholdninger for å spare inn en effekt på 1 megawatt (MW).

– I 2024 åpner vi for at norske strømkunder, med og uten smarthus, både kan tjene og spare penger på sine boliger.

Fersk fleksibilitetsaktør

NeoWatt startet utvikling av sin plattform for forbrukerfleksibilitet i 2023. De beviste raskt at de kunne finne, fasilitere og forvalte fleksibilitet bak måleren. 

– En måned inn i pilotprosjektet forvaltet vi allerede 1MW i styrbar effekt fra private hjem. Vi jobber nå for å styrke et robust, fleksibelt og distribuert kraftsystem, sier Larsen.

Tjenesten deres er med på å utjevne og eliminere ubalanser, flaskehalser og frekvensproblemer i nettet, og de bidrar dermed til å redusere kostnadene knyttet til produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet for strømkunder.

I bedriften er de foreløpig to stykk, der begge har 15 års erfaring fra softwarebransjen og industrielle applikasjoner.

– Vi knytter oss til fageksperter på ulike områder når vi trenger det. Vi har fått god innpass i bransjen og kan ringe nettselskaper og leverandører for å snakke om ulike løsninger, sier Larsen.

Han mener Smartgridsenteret tilbyr viktige møteplasser for aktører i kraftsystemet:

– Her kan man dele utfordringer og diskutere nye løsninger i fellesskap. For oss, som en ny aktør i markedet, var det viktig å kunne validere vår tilnærming til det underliggende behovet for fleksibilitet og løsningen vår. Slik har Smartgridsenteret vært en flott arena for lærdom og nettverksbygging.

Har høyoppløselige data

NeoWatt har lyst til å etablere prosjekter sammen med andre og finne samarbeidspartnere som kan være tjent med deres tjeneste.

– Vi utforsker flere samarbeid med andre Smartgrid-medlemmer og prosjekter som kan være aktuelle i tiden fremover. Samtidig er det mye lærdom vi kan nyttiggjøre oss fra alt arbeidet som allerede er utført i regi av Smartgridsenteret.

NeoWatt selv ønsker å være en proaktiv bidragsyter inn i Smartgridsenteret og dele informasjon med andre medlemmer.

– Foruten at vi kan levere teknologi som løser en rekke av dagens utfordringer i kraftsystemet, opplever vi også at de innsiktene vi får bak måleren er av interesse både i drifts- og forskningsøyemed. Vi samler data med høy oppløsning, og dette er data som tidligere har vært utilgjengelig. Med disse dataene ønsker vi å bidra med bedre beslutningsgrunnlag for en mer forutsigbar, tidsriktig og kostnadseffektiv drift og utvikling av kraftsystemet.