Montasje av transformator med automatisk trinnkobling i gang hos Elvia

Som en del av storskala demonstrasjonsprosjekt Intelligent Distribusjon av Elektrisitet (IDE) monterer Elvia transformatorer med automatisk trinnkobling inn i tre av sine nettstasjoner. Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge.

Montasjen er en del av IDE-prosjektets arbeidspakke 3.1, demonstrasjon av automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer.

I denne videoen følges montasjeprosessen for en av transformatorene:

Les mer om prosjektet og de andre arbeidpakkene på prosjektets hjemmeside. De øvrige arbeidspakkene er:

  • Demonstrasjon av nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i områder med svakt nett.
  • Demonstrasjon av nett-batterier og bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet.
  • Demonstrasjon av avansert løsning for selvhelende nett.