Innovasjonspris

Fremtidsprisen som ”Årets innovatør innen energi og/eller IT 2012” ble tildelt Det nasjonale Smartgridsenteret under Fremtidskonferansen i Halden.

Unni Skoglund

I samarbeid med NCE Smart ble Fremtidskonferansen arrangert i Halden 14. Og 15.mars. i år. Hovedfokus var Energi og IT. Det er andre året på rad at konferansen arrangeres, og de som står bak har etablert konferansen som en årlig happening.

Det ble utdelt tre priser: En ærespris som gikk til Alf Bjørseth (som er medgrunnlegger av blant annet REC), en studentprisen som gikk til et innovativt IT-prosjekt som utvekslingsstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus står bak, og innovasjonsprisen som Smartgridsenteret, ved Jan Onarheim og Kjell Sand fikk.

I kriteriene for hvem som kan få fremtidsprisen for ”Årets Innovatør innen Energi og/eller IT” heter det at prisen skal deles ut til noen som har gitt et vesentlig bidrag til innovasjon, og gitt en vesentlig økt forståelse av feltet energi og/eller IT.

– Vi hadde fire-fem gode kandidater på blokka. Det var flere grunner til at Smartgridsenteret var de som fikk prisen. Ikke minst dette med at senteret er et bindeledd mellom ulike fag og aktører. Senteret har lyktes med å bygge landslaget innen smartgrid, sier Tor Frydenberg, styreleder i Fremtidskonferansen.

I juryens begrunnelse heter det at ”Årets prisvinner har gjennom inkluderende jobbing og et smittende engasjementet klart å forene mange fagmiljøer i Norge under en paraply. Gjennom fellesinitiativ som Demo Steinkjer, Smart Energi Hvaler og DeVID-prosjektet har man samlet smartgrid-eliten i Norge og sørget for at forskning, innovasjon og produktutvikling skjer med den samme målsetningen.”

Frydenberg poengterer at smartgridtematikken ble grundig belyst på konferansen.

– Det er stort fokus på dette området nå. Det at smartgrid er så aktuelt i tida underbygger viktigheten av jobben Smartgridsenteret gjør, og således også at senteret var den rette vinneren av denne prisen, sier Frydenberg.

Les mer om konferansen på: www.fremtidskonferansen.no.