IDE-prosjektet i ukas podcast fra Solenergiklyngen

Ukens podcast fra Solenergiklyngen handler om batterier i strømnettet. Gjest i ukens episode er Alf Inge Kraglund Tunheim fra avdeling FoU og Forretningsutvikling. Han forteller hvordan Elvia jobber med ny teknologi, slik som nettbatterier og fleksibilitet, for å tilrettelegge for framtidens klimavennlige samfunn.

IDE står for «intelligent distribusjon av elektrisitet» og er et storskala demonstrasjonsprosjekt del-finansiert av ENOVA. Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge. Les mer om prosjektet.

Elvia ved avdeling FuFu deltar i ukens podcast fra Solenergiklyngen hvor de snakker om deres arbeid under IDE arbeidspakke 3.3, Demonstrasjon av nett-baterier og bilaterale avtaler for forbukerfleksibilitet.