Hvorfor skal vi elektrifisere energisystemet, og hva er mulige veivalg?

NTNU Professor Ole-Morten Midtgård vil i regi av Tekna diskutere betydningen av elektrifisering, og hvilke veivalg Norge kan ta både mot år 2035 og 2050.


Klimaomstillingen handler ikke kun om klimagassutslippene og forurensningen som følger med bruk av fossile brensler, men også om muligheten til å skape et energisystem som er vesentlig mer effektivt og bærekraftig på lang sikt. I den forbindelse vil Midtgård vise at minst halvparten av all energi vi utvinner i dag, går til spille. Å rette fokus mot energitjenestene som skal leveres, kan være en katalysator for nytenkning og innovasjon, siden det endrer premisset for hvordan vi tenker.

Arrangementet finner sted 15. februar kl. 17-19 på Realfagbygget, aud R10. Høgskoleringen 5, Trondheim. Arrangementet er gratis og åpent for Tekna medlemmer, påmeldingsskjema til arrangementet finner du her. Foredraget varer ca 1 time, før det blir anledning til å stille spørsmål.