Webinar: Hvordan bli et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn?

På webinaret torsdag 25. mars ga Mona Askmann fra Norgesnett og Mattias Harryson fra Entelios deltagerne et innblikk i hva som skal til for å få et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn. De pekte på de store utfordringene som ligger foran oss blant annet industriområder med stort effektbehov både fra elektrifisering og nytt forbruk.

Norgesnett rettet søkelyset mot behov for virkemidler som reduksjon av ledetidene, finansiering av utbygging av nettet samt å bedre utnyttelsen av den eksisterende kapasiteten, mens Entelios framhevet nytteverdiene fleksibilitet har for et samfunn med heleletrisk og robust infrastruktur. Det hele ble avsluttet med en diskusjon hvor det ble konkludert med at det er behov for samarbeid og koordinering mellom ulike aktører i bransjen, samt en klargjøring av roller og ansvar. Se hele webinaret her: