Har du husket å melde deg på Smartgridkonferansen 2020?

Smartgridkonferansen er en arena for kompetanse- og nettverksbygging, og en av Norges viktigste møteplasser for eksperter innen nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskap, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, samt akademia og myndigheter. Den 8. september samler vi bransjeaktører og fageksperter til en inspirerende dag. Konferansen vil gjennomføres digitalt med egen nettplattform.

Tema for årets konferanse er:

Elektrifisering som klimatiltak – blir vi smarte tidsnok?

Elektrifiseringen går raskt og utfordrer kraftsystemet og dets aktører. De smarte løsningene er kjent, men synes å ta tid å få på plass. Hva er barrierene og hvordan rive dem ned?

For å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen må store utslippskutt på plass før 2030. Det er dermed behov for en stor samfunnsomstilling i Norge og alle andre land i årene framover. Regjeringen mål for ikke-kvotepliktige utslipp er 50% reduksjon i 2030 sammenlignet med 2005. Miljødirektoratet har i sin rapport Klimakur 2030-Tiltak og virkemidler mot 2030, pekt på elektrifisering som et sentralt tiltak. I følge Klimakur 2030 gir elektrifiseringstiltak samlet en utslippsreduksjon på om lag 34 prosent av det totale potensialet som er utredet. Tiltakene omfatter elektrifisering av personbiler, varebiler, tunge kjøretøy, anleggsmaskiner, hel og delelektrifisering av fartøy, landstrøm til skip ved kai og konvertering til elektrisitet i industrien. Hvordan påvirker dette kraftnettet og evner vi å utnytte de tross alt kjente løsningene raskt nok til å unngå feilslåtte investeringer i kraftnettet? 

Vi søker svar på dette spørsmålet gjennom foredrag og samtaler med dyktige mennesker gjennom temaene :

  • Aktive kunder og fleksibilitet
  • Digitalisering – verdien av data 
  • Nettutvikling i endring – alternativer til nett
  • Fullskala demoer fasiliterer framtidens energisystem 

Som et smitteverntiltak vil vi i år gå i studio med et mindre antall mennesker. Du som deltaker vil selvfølgelig få anledning til å engasjere oss med spørsmål og kommentarer innen temaene online.  

Merk! Årets Smartgridkonferansen vil gjennomføres digitalt med egen konferanseplatfform fra Tappin Online Event. Det vil ikke kreve noe nedlasting, og du kan opptre anonymt om du ønsker.

Les mer om konferansen og årets program på Energi Norge sin hjemmeside.