Hafslunds FASaD vinner Smartgridsenterets innovasjonspris 2019

Hafslund Nett sammen med SINTEF Energi AS, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad får prisen for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)» som har hatt som målsetting å demonstrere bruk av ny teknologi som fjernavleste feilindikatorer, fjernstyrte brytere og målinger for estimering av avstand til feilsted for å redusere avbruddsvarighet, antall delavbrudd under feillokalisering samt avbruddskostnader.

Hovedinnovasjonen i prosjektet kan beskrives som nye og forbedrede metoder for planlegging og drift av distribusjonsnettet. De nye metodene tar i bruk ny teknologi og funksjonalitet, og det innføres økt automatisering og forbedrede arbeidsprosesser i nettdriften. Dette bidrar til økt driftssikkerhet gjennom mer presis deteksjon av feilsted, og dermed redusert avbruddsvarighet og avbruddskostnader, samt færre delavbrudd under seksjonering.

– «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett har demonstrert hvordan ny smartgridteknologi, sammen med analysemetodikk og beslutningsstøtte kan gi konkrete resultater i form av økt forsyningssikkerhet og reduserte avbruddskostnader. Juryen har også lagt vekt på at prosjektet har en høy grad av overførbarhet, og kan vise til konkrete resultater fra demoene og konkrete gevinster for nettselskapene.» forteller juryleder Sonja Berlijn.

Basert på resultatene fra FASaD er det estimert at gevinsten for Norge totalt ved å ta i bruk slik smartgridteknologi i høyspennings-distribusjonsnettet (1-22kV) til ca125 MNOK pr år i redusert avbruddskostnader i Norge, tilsvarende ca 1 mrd kr nåverdi (10 år), basert på et konservativt estimat med 35% reduksjon i KILE.

– «FASaD-prosjektet har altså vist at å ta i bruk smartgridteknologi for bedre feil- og avbruddshåndtering vil kunne gi økt forsyningssikkerhet og reduserte avbruddskostnader ved feil i distribusjonsnettet. For nettselskapene vil resultatene i tillegg gi bedre arbeidsprosesser knyttet til feil- og avbruddshåndtering og reduserte driftskostnader som følge av bedrefeillokalisering og feilseksjonering. Å motta smartgridsenterets innovasjonspris er en stor ære, og vi håper vi kan være med å inspirere til utvikling av nye smarte løsninger, som er helt nødvendig med utfordringene som nettet står overfor», sier Kjell Anders Tutvedt, driftsanalytiker i Hafslund Nett.

Smartgridsenterets innovasjonspris ble lansert i år på Smartgridkonferansen 2018 og er en pris for å gi annerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviter. Årets tema var «Foregangsprosjekter som benytter måledata for å øke fleksibilitet, driftssikkerhet og/eller kostnadseffektivitet i nettet».