Grete Coldevin slutter i Smartgridsenteret

Leder av Smartgridsenteret, Grete H. Coldevin, slutter etter seks år i senteret for å ta fatt på nye utfordringer som forretning-/prosjektutvikler i Bodø Energi. Hun har utviklet Smartgridsenteret til å bli en nasjonal pådriver for utvikling av kraftsystemet gjennom ny teknologi.

Grete Coldevin og Sigurd Kvistad

–I mai 2013 startet jeg i Smartgridsenteret og tiden er moden for å ta et skifte, sier Coldevin.

Hun legger til: Det er bare gode ting å si om tiden i Smartgridsenteret og alle de flinke partnerne og personen jeg har møtt på veien. Jeg har jobbet i hele innovasjonskjeden fra grunnleggende forskning, industrirettet forskning, kunnskap-/prosjektledelse, FoU-finansiering og virkemiddelutforming, og innovasjonspolitikk mot myndigheter. Neste naturlige steg er å jobbe med utvikling innenfor industrien. Fra og med mai blir det full fokus på forretning- og prosjektutvikling for Bodø Energi.

Coldevin slutter 1. mai i år, men vil fortsette å jobbe innenfor kraftbransjen. Hun håper på å møte mange av de samme selskapene, kunnskapsmiljøene og virkemiddelaktørene som hun kjenner i dag – selv om det blir i en annen rolle med et annet ansvar.

«Vi er svært godt fornøyde med jobben Grete har gjort og takker henne for innsatsen. Uten henne har ikke Smartgridsentret blitt det er i dag» sier styreleder Sigurd Kvistad.  Styret i Smartgridsenteret har startet prosessen med å finne en etterfølger. Planen er å annonsere stillingen medio mars.