GreenFox Solutions – Nytt medlem i Smartgridsenteret

GreenFox Solutions utvikler og produserer en modulbasert styring- og overvåkningsløsning for industrien. De har tidligere jobbet med blant annet løsninger innen medisinsk ultralyd, bombrikker og maritim fjernstyring.

– Vi er interessert i smartgrids fordi vi ønsker å finne nye markedsmuligheter for vår teknologi, samt avdekke behov for nye løsninger hvor vi kan bidra, sier Erling Aspen, CEO i GreenFox.

Erling Aspen

De ansatte i selskapet har kompetanse innen utvikling av hardware og software. Innen hardware har de mange års erfaring med utvikling av robust elektronikk for krevende industri, som for eksempel fly-radarsystemer, industriell fjernstyring, medisinsk ultralyd, forsvar og energidistribusjon. De har også jobbet mye med utvikling av profesjonell software, blant annet IT-sikkerhet (nettbank), embedded-software for styring av elektronikk, skyløsninger og IoT-løsninger.

Produksjonsmedarbeidere Remi Hokling og Katja Bremseth

– Vi ble gjort oppmerksom på Smartgridsenteret via vårt nettverk og kunder og ble medlem fordi vi ønsket å utvide nettverket vårt og bli kjent med nærliggende teknologi opp mot det vi driver med, sier Aspen.

Greenfox er med i NextGrid, som er et forsknings- og innovasjonsprosjekt under Grønn plattform – en satsing fra regjeringen som gir støtte til prosjekter innen grønn omstilling i næringslivet.

– I NextGrid skal vi levere tjenester inn til andre deltagerbedrifter, da to av de andre partnerne i prosjektet, Norsk Transformator og Magtech, bruker vår teknologi i sine løsninger. Vi har også en egen del i dette prosjektet der vi skal overvåke jordkabler med hensyn til måling av kapasitetsutnyttelse. Vi har også utviklet en egen Datadiode-løsning som kan være aktuell inn i prosjektet, da den sikrer trygg overvåking av risikoutsatt infrastruktur, sier Aspen.

Greenfox er en fremoverlent bedrift som har fokus på industrialiseringsprosessen. Aspen ser derfor for seg at de som medlem i Smartgridsenteret kan bidra overfor de andre medlemmene med å omdanne gode ideer til ferdig industrialiserte løsninger.