Forslag til prosjektoppgaver ved NTNU Institutt for elektroniske systemer

Instituttet har startet den årlige innsamlingen av forslag til prosjektoppgaver og søker forslag til prosjektoppgaver.

Studentene ved instituttet skal i 9. semester velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 4 hovedprofiler. De skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai med innlevering innen 19. desember. Studentene kan bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2021. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Forslag til prosjektoppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IES.  Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist for å komme med forslag: 20. mars.

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/ies