Forslag til prosjektoppgaver for høsten 2023 ved Institutt for elektroniske systemer (IES), NTNU

Vi har startet den årlige innsamlingen av forslag til prosjektoppgaver ved vårt institutt. Som vanlig går vi også i år ut til våre eksterne samarbeidende miljøer. Studentene skal i 9. semester velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 5 hovedprofiler. Studentene skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai, med innlevering innen 19. desember. Studentene kan bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2024. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Forslag til prosjektoppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se oversikt over faglærere ved IES.  Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist for å komme med forslag: 10. mars.

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/ies.