Forslag til masteroppgaver ved NTNU Institutt for elektroniske systemer

Instituttet har startet innsamlingen av forslag til masteroppgaver for våren 2021.

Forslag til masteroppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IES. Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist: 6. november 2020

Ifølge studieplanen skal studentene utføre masteroppgaven i 10. semester (våren 2021). Masteroppgaven skal være på 30 studiepoeng, har vanligvis 20 ukers varighet, starter ca.15. januar 2021, og avsluttes ca. 10. juni 2021. Valg av masteroppgave vil skje i begynnelsen av desember 2020.

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/ies.