NTNU ønsker forslag til masteroppgaver for våren 2024

Institutt for elektroniske systemer (IES), NTNU har startet den årlige innsamlingen av forslag til masteroppgaver.

Forslag til masteroppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se oversikt over faglærere ved IES under. Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist 6. november 2023

Ifølge studieplanen skal studentene utføre masteroppgaven i 10. semester (våren 2024). Masteroppgaven skal være på 30 studiepoeng, har vanligvis 20 ukers varighet, starter ca. 15. januar 2024, og avsluttes ca. 15. juni 2024. Valg av masteroppgave vil skje i begynnelsen av desember 2023.