Flere smartgrid-relevante prosjekter bevilget av ENERGIX

Flere smartgrid relevante Forskningsprosjekter vant frem i konkurransen i Forskningsrådets Energix program i denne runden. Her er noen av de spennende prosjektene som vil starte i 2015:

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN):

«FlexNett – Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett» er godkjent og starter opp i 2015. Ansvarlig søker: BKK.
Prosjektdeltagere: Sintef, NTE Nett, Agder Energi Nett, NCE smart energy systems, Eidsiva Energi Nett, Skagerakk Energi Nett, Eltek, Smartgrid Norway, Aidon, Enfo, Prediktor, ABB, Statnett, Odin Media, Communicate, Hafenstrom, Hvaler kommune, Prediktor The Norwegian Smartgrid Centre.
Prosjektleder og kontaktperson: Hanne Sæle, SINTEF Energi.

«Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett». Ansvarlig søker: Hafslund Nett.
Prosjektleder og kontaktperson: Gerd Kjølle, Sintef Energi.

«Nytt system for optimal planlegging av termiske og grønne energikilder mot samtidige kraftmarkeder«. Ansvarlig søker: Powel.

Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN):

«Power system protection in a smartgrid perspective». Ansvarlig søker: NTNU Institutt for Elkraftteknikk.
Prosjektdeltagere: SINTEF, ABB, Statnett, Statkraft, Eidsiva energi, Hafslund, Lyse, Agder Energi, ABB Ventyx, The Norwegian Smartgrid Centre.
Prosjektleder og kontaktperson: Hans Kristian Høidalen, NTNU Institutt for Elkraftteknikk.

“High Performance Power Electronics with Wide Bandgap Power Semiconductors for Industrial, Marine, Renewable Energy and Smart Grid Applications”. Ansvarlig søker: NTNU Institutt for Elkraftteknikk.
Prosjektdeltagere: Sintef, Siemens, EFDGroup, Norwegian Electric, Eltek, Vacon.
Prosjektleder og kontaktperson: Ole-Morten Midtgård, NTNU Insitutt for Elkraftteknikk.