Fire prosjekter innstilt til Smartgridsenterets Innovasjonspris 2023

Fire prosjekter kan vinne Smartgridsenterts Innovasjonpris 2023. Prosjektene blir presentert på årets Smartgridkonferanse og vinneren kåret i en egen seremoni i løpet av konferansen.

Juryen har vurdert rekordmange nominasjoner til årets Innovasjonspris. Nominasjonene har kommet fra hele energibransjen, og juryen har valgt ut hele fire prosjekter som kan bli verdig vinnere av prisen! To av prosjektene vil i år stå på samme pallplass, ettersom juryen vurderte at de oppfylte årets evalueringskriterier i like stor grad. De innstilte prosjektene er, i alfabetisk rekkefølge: +CityxChange, Peak Shaper, PGO og WattApp.

+CityxChange

+CityxChange skal utvikle lokale energi- og fleksibilitetsmarked for elektrisk og termisk energi. Løsningen vil bidra til økt lokal utnyttelse av energiressurser, som skal minimere eksport av energi fra det overliggende nettet. Noen av de lokale ressursene som brukes er solcelleanlegg, varmepumper, ventilasjonsanlegg og snøsmelteanlegg.

Peak Shaper

Peak Shaper utvikler en batteritjeneste som kan redusere presset på ny nettutbygging. Ved å plassere nettbatterier i områder der kapasiteten er begrenset, kan batteriene gi økt utnyttelse av nettet gjennom å redusere de høyeste effekttoppene.

PGO

PGO-prosjektet (Power grid optimizer) reduserer tapene i strømnettet ved å analysere koblingsbildet i nettet med en algoritme. Algoritmen kan foreslå endringer i bryterstillinger som gjør at kraften flyter på den mest effektive måten. Prosjektet kan vise til gode resultater og millionbeløp i sparte kostnader.

WattApp

WattApp er en plattform som samler informasjon fra nettselskaper i Norge om tilgjengelig tilkoblingskapasitet i nettet. Ved å tilgjengeliggjøre denne informasjonen i en felles plattform, kan kunder enkelt se hvor de kan finne kapasitet, og nettleverandører kan se hvor behovene for tilkobling er størst.

Smartgridkonferansen 2023

Prosjektene vil bli presentert på årets Smartgridkonferanse, som avholdes 27-28. september. Juryens vurdering av de ulike prosjektene vil bli kunngjort under utdelingen av prisen. Les mer, og meld deg på konferansen her.