Euroflex – det største fleksibilitetsprosjektet Enova har støttet

I prosjektet Euroflex går syv av landets største nettselskaper sammen for å styrke kapasiteten i det allerede eksisterende strømnettet.

Prosjektet Euroflex er et treårig forsknings, og utviklingsprogram som bygger videre på resultatene i Norflex som kom på andre plass i Smartgridsenterets konkurranse om Innovasjonsprisen i 2022. Prosjektet mottok i mars 2024 100 millioner i støtte fra Enova. Nettselskapene BKK, Tensio, Linja, Fagne, Norgesnett, Glitre Nett og Elvia har alle gått sammen for å utvikle en fullstendig verdikjede for flytting av strømforbruk før strømnettet overbelastes.

Andre deltakere er Statnett, Å Energi Fleksibilitet, Elhub, Elbits og markedsplassen Nodes.