ENOVA søker prosjekter til PILOT-E 2021

Tekst: Enova Foto: Enova

PILOT-E er et tilbud til næringsliv som ønsker å utvikle og demonstrere innovativ teknologi eller konsepter. Løsningen må ha et betydelig kommersielt potensial, nasjonalt og internasjonalt. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked.

PILOT-E lyser ut tre tema for 2021:

1. Utslippsfri maritim nærskipsfart.

2. Hydrogen – utvikling mot mulige knutepunkt.

3. Et energisystem for omstilling

Søknadsfrist 15.september 2021 kl 13:00.