Energiteknikk – forskningsbilag om CINELDI

I Energiteknikk sitt nyeste bilag om energiforskning kan du lese om CINELDI (Centre for intelligent electricity distribution) og senterets prosjekter. Ansvarlig redaktør Stein Arne Bakken sier «Forskningssenteret CINELDI skal framskaffe viten som trengs for å drifte og bygge fremtidens smarte nett. Det skal forskes frem løsninger som reduserer behovet for investeringer og kostnader til drift, med fokus på høy forsyningssikkerhet.»

ElektroMedia AS

Hele bilaget finner du her.

Kort om CINELDI

CINEDLI – Centre for intelligent electricity distribution – er ett av i alt åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som Norges forskningsråd har opprettet.

FME- sentrene har med langsiktig forskning rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO-håndtering og samfunnsvitenskap.

  • CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • CINELDI skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi

CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Dette vil gi:

  • Reduserte kostnader til investeringer og drift
  • Fremtidsrettet regulering av nettselskapene, for samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet

CINELDI vil også gi nye forretningsmuligheter for teknologileverandører:

  • Nye produkter og tjenester
  • Utvikling av kommersielle løsninger
  • Strykning av nasjonal og internasjonal konkurransekraft
  • Økt synlighet og rekruttering

FME-senteret ble etablert i 2016 og skal avslutte sin virksomhet i 2024. Budsjettet for denne perioden er 365 millioner kronet. SINTEF Energi leder programmet i samarbeid med NTNU. I alt 29 partnere er tilknyttet CINELDI; nettselskaper, leverandører, myndigheter og organisasjoner.

Forskninger blir gjennomført i en rekke ph.d./post doc-prosjekter på ulike institutter ved NTNU. I tillegg er det etablert flere pilotprosjekter hos nettselskap og andre partnere.