Eksperter i Team – Smart Grid

NTNU studenter velger seg smartgrid som tema i faget Eksperter i team (EiT). Smartgrid blir synliggjort på NTNU ved at det er et EiT-tema, sier landsbyhøvding Kjell Sand.

To år på rad, i vårsemesteret, har Smartgrid vært et valgfritt tema i faget Eksperter i team. Faget er obligatorisk for de aller fleste NTNU-studenter som tar mastergrad. Faget er ment å være et yrkesforberedende emne som skal lære studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid. Det over et semester og gir 7,5 studiepoeng.

Studentene kan velge mellom en rekke ulike temaer fra forskjellige fagområder. Temaene kalles landsbyer og studentene gjennomfører et tverrfaglig prosjekt innenfor landsbyens tema. Innenfor landsbyen må de altså samarbeide. De skal i tillegg til prosjektrapporten også levere en prosessrapport som beskriver og reflekterer over utviklingen gruppen har hatt.

Siden 2011 har altså smartgrid vært et av temaene hvor Kjell Sand, Sintef Energi/Institutt for elkraft NTNU og fagansvarlig for Det nasjonale Smartgridsenteret, har vært landsbyhøvding.

”Bli med å bidra til utviklingen av fremtidens miljøvennlige energisystem: Smartgrids. Tanken bak er å bidra til å utvikle morgendagens energisystem som vi ønsker skal være: mer miljøvennlig, mer energieffektiv, mer pålitelig og robust, sikrere, mer fleksibilitet” lokkes det med i smartgridfaget sin presentasjonen.

Fulltegnet

– Begge gangene smartgrid har vært tema har landsbyene blitt fulltegnet. Til sammen 60 studenter, fordelt på seks grupper per år, har dermed jobbet med smartgridproblematikk i EiT, sier Kjell Sand.

Han forteller at studentene står ganske fritt til å velge hvilke problemstillinger de skal jobbe med, men at de oppfordres til å finne fram til et tema hvor de kan bruke mest mulig av den kompetansen de har i gruppa. Samarbeid og gruppedynamikk er viktige faktorer i EiT.

I presentasjonen av smartgrid som tema, løftes det fram at smartgrid engasjerer mange fagområder, både tekniske og ikke-tekniske.

– Faget Eksperter i team er tverrfaglig, og det er jo i høyeste grad også smartgrid. Deltakelsen har også gjenspeilet tverrfagligheten, men jeg kunne ønske meg enda mer bredde. Foreløpig er det kun studenter fra Gløshaugen som har deltatt, forhåpentligvis kommer det til studenter fra Dragvoll neste gang, sier landsbyhøvdingen.

Her er noen av temaene studentene har tatt for seg:

  • Smarte nett – rollen til de store kraftprodusentene
  • Smarthus – lønner det seg for forbrukeren å investere?
  • Laststyring av varmtvannsberedere i smarte nett
  • Smarte nett i norske øysamfunn
  • Kommunikasjonsprotokoller mellom AMS og ekstern enhet
  • Smart garasje
  • Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Hvis du vil lese mer om hva studentene fant ut, finner du rapportene her: www.smartgrids.no/content/57/Publikasjoner-og-rapporter