EcoTere – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Med smart styring av batterier skal tilkoblingskøer kunne løses lokalt, mener EcoTere. De jobber med å utvikle en software for styring av batterier.

Både små og store nettselskaper over hele Norge sliter i dag med alt for lange tilknytningskøer. Både eksisterende virksomheter og nye prosjekter får nei når de søker om å få mer kraft eller å koble seg på strømnettet. 

– Den største utfordringen smartgrids kan løse er tilkoblingsproblemene som oppstår lokalt. Fleksibilitetsressurser er krevende å styre og tar lang tid å få på plass. Batterier er en rask og enkel løsning for å få til lokal fleksibilitet, også langt ut i strømnettet, der andre fleksibilitetsressurser ikke nødvendigvis er så lett tilgjengelig, sier Ståle Svenning, grunnlegger og CEO av EcoTere.

Ståle Svenning

Nettselskapene i førersetet

Svenning forteller at de har fått stor respons fra de mindre nettselskapene som opererer i områder som gjerne ikke dekkes av Statnetts investeringer i nytt nett.

– De mindre nettselskapene kjenner virkelig denne problematikken på kroppen. Det er nettselskapene som sitter på løsningen på tilknytningsproblem og de må ta styringen.

Uttesting av batterier har vist at det har stor nytte for strømnettet, men at lønnsomheten, foreløpig, er en utfordring. Han jobber for tiden mye med å demonstrere lønnsomheten til batterier og smart styring av dem:

– Akkurat nå er dette viktigere enn å utvikle selve sotfwareløsningen; vi må vise hvordan kundene skal kunne regne dette hjem. Vi jobber nå med å identifisere caser der lønnsomheten er størst.

Smart batteristyring

Tidligere har Svenning jobbet i konsernledelsen i Trønderenergi, med ansvar for innovasjon og forretningsutvikling og han har erfaring fra batteristyring fra SmartMotor. I 2022 startet han opp EcoTere fordi han et behov for å utvikle smart styring av batterier tilkoblet strømnettet.

– Målet er å få til god styring mellom flere brukere som samarbeider om batteriene. EcoTeres software skal gjøre det mulig for batteriene å bidra på flere områder inn i strømnettet.

Software er krevende å utvikle, så her må aktører samle seg om å lage én god løsning. Som medlem i Smartgridsenteret, håper Svenning på et godt samarbeid med de andre medlemmene.

– Vi er gode på vurderinger av bruk av batterier og har en god forståelse av hvordan batteriene kan styres og deles mellom flere brukere. Vi har også kunnskap om fleksibilitetssystemer. I tillegg har vi tid til å fokusere på innovasjon og å finne gode løsninger, sier Svenning.

Foto: DALL-E 2 (OpenAI)