Digitalt vannkraftprosjekt skal øke vannkraftproduksjonen betydelig, uten utbygging

4. mai ble det annonsert at det nye prosjektet SmartKraft får Enova-støtte. Prosjektet skal teste og utvikle digitale løsninger som kan redusere utetiden på vannkraftverkene med opptil 45%. Det gir mer fornybar energi i kraftsystemet og legger til rette for lavutslippssamfunnet.

Økt produksjon og forsyningssikkerhet uten utbygging eller utvidelse

– Vi produserer mye vannkraft i Norge. Men ved å ta i bruk smarte digitale teknologier kan vi frigjøre mer effekt og grønn energi til kraftsystemet. Og det helt uten å bygge ut nye eller utvide eksisterende anlegg, sier Christina Wolan, innovasjonsleder i Smartgridsenteret og prosjektleder for SmartKraft. Prosjektet består av kraftprodusentene Glitre Energi, NTE Energi, Sira‐Kvina kraftselskap, Skagerak Energi og Statkraft. I tillegg er Energi Norge, SINTEF Energi og The Norwegian Smartgrid Centre (Smartgridsenteret) med på laget.

SmartKraft skal teste og implementere verktøy som digitale tvillinger og kunstig intelligens for bedre tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og optimalisert drift. Teknologiene vil spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet om de tas i bruk.

– Vi forventer at de digitale løsningene vil redusere vannkraftverkenes nedetid med opp mot 45%, og redusere havarier med 70-75%. Dette er grønn energi vi ellers ikke ville fått brukt. Når vi får ned nedetiden og antall havarier, vil det også øke forsyningssikkerheten betydelig, forklarer Wolan.

Muliggjør også andre fornybarløsninger

Senest i januar 2021 ble det satt ny forbruksrekord for elektrisitet i Norge, og det ble gitt en generell anbefaling om å avstå fra å lade elbiler på morgenen. En ytterligere elektrifisering og introduksjon av nye fornybarløsninger er avhengig av et enda mer robust og fleksibelt kraftsystem. SmartKraft vil bidra til økt tilgjengelig effekt som er nødvendig for å fjerne flaskehalser for integrasjon av andre fornybarløsninger.

Mye av overgangen til lavutslippssamfunnet krever tiltak i bestemte geografiske områder. Reguleringsansvaret i kraftnettet er i dag lagt på de store kraftverkene hvor det er god fleksibilitet. For å tilby nok reguleringsevne til lokale lavutslippsløsninger og elektrifisering må langt flere kraftverk enn i dag bidra. Uten SmartKraft risikerer Norge å havne i en situasjon hvor gode lavutslippsløsninger ikke kan tas i bruk fordi kraftsystemet ikke har tatt de nødvendige moderniseringsstegene.

Første vannkraftprosjektet med støtte fra Enova

SmartKraft skal vare i tre år. Dette er det første vannkraftprosjektet som får støtte fra Enova.

– Dette er første gang Enova velger å støtte vannkraftbransjen i piloteringsprosjekter, noe vi mener understreker at Enova ser stort potensiale i prosjektet, samtidig som de erkjenner risikoen bransjen påløper seg ved å ta i bruk ny teknologi. Vi trenger mer av alle grønne løsninger, også vannkraft, forklarer Wolan.

Vannkraftprodusentene som deltar i SmartKraft står til sammen for ca. halvparten av landets kraftproduksjon. Sammen vil produsentene finne løsninger som kan iverksettes på tvers av bransjen og sette et markant fotavtrykk på det norske kraftsystemet framover.

– Partnerne i prosjektet er i full gang med å digitalisere virksomhetene og tar i bruk teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens. De fleste vannkraftprodusentene i Norge har de samme premissene og ambisjonene, og da tror jeg et samarbeid på tvers av bransjen vil akselerere utviklingen og verdiskapingen både for oss og bransjen som helhet. Smartgridsenteret har vært en tilrettelegger for dette prosjektet og vi har stor tro på samarbeidet, sier Sverre Brensholm, adm.dir i NTE Energi.

Om Smartgridsenteret, Sintef Energi og Energi Norge

SmartKraft er et samarbeid mellom kraftselskapene, Smartgridsentret, Sintef Energi og Energi Norge.

SmartKraft ledes av Smartgridsentret, et nasjonalt kompetansesenter for smarte løsninger i kraftsystemet. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test‐ og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering.

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Forskningen skal bidra til realisering av fremtidens bærekraftige energisystem. SINTEF Energi er en del av konsernet SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningskonsern.

Energi Norge er en landsomfattende interesse‐ og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.