Demo Hvaler

Strømnettet i Norge står foran en formidabel modernisering, når landets 2,5 millioner strømmålere byttes ut med smarte målere. På Hvaler er de første ute med den nye teknologien.

Unni Skoglund

Innen utgangen av 2016 skal alle husstandene over på det avanserte måle- og styringssystemet, som forkortes AMS. På Hvaler foregår det et nasjonalt pilotprosjektet rundt dette, som bransjen forventer å få mye nyttig lærdom ut fra. 6800 hus, hytter og mindre næringseiendommer på Hvaler får AMS-målere i løpet av året.


Sanntidsdata

De nye målerne er i stand til å gi kundene oppdatert informasjon, fra time til time, om strømforbruket. Kundene faktureres da for nøyaktig forbruk. Med de nye, moderne målerne blir det også enklere å levere lokal, fornybar energi, som sol og vindkraft, inn i strømnettet.

Ved å knytte leveringen av tradisjonell elkraft sammen med moderne IKT-løsninger, tar de det første skrittet på veien mot et smartere energinett.

– Vi har nå byttet ut halvparten av strømmålerne. Utfordringen med det har først og fremst vært tilgjengelighet, da det er mange hytter i området, sier Vidar Kristoffersen, prosjektleder AMS i Fredrikstad Energi.

Prosjektet er i rute så langt, og tidlig neste år starter de å gjennomføre tiltak. Før den tid skal et prosjektdirektiv for neste steg av prosjektet på plass. Å teste ut småskala solcelleproduksjon er noe som vurderes. I tillegg jobber de med å etablere en felles styringsgruppe med Demo Steinkjer slik at de to pilotprosjektene ikke overlapper hverandre.

– Det er fortsatt mye i formaliseringen av prosjektet som ikke er på plass. Det er mange aktører på banen: NCE Smart Energy i Halden, det nasjonale Smartgridsenteret, Hvaler kommune, Fredrikstad Energi og flere teknologileverandører. Å definere de ulike rollene er en utfordring, sier Kristoffersen.

Førstehåndsinformasjon

På tross av både organisatoriske og teknologiske utfordringer, synes Fredrikstad Energi det er svært mange fordeler med å jobbe med et slikt pilotprosjekt.

– Det vi driver med i pilotprosjektet er åpen forskning hvor vi deler resultatene med andre nettselskap. Men samtidig får vi førstehåndsinformasjon som er svært nyttig. Vi får detaljkunnskaper som det ikke er mulig å lese seg til i rapporter. Vi syns det er svært spennende å være i front på dette, sier Vidar Kristoffersen.

Han mener pilotprosjekt for AMS er noe de fleste nettselskapene burde kjøre for å vinne erfaringer før utrullingsprosjektet.

– Fredrikstad Energi er godt fornøyd med å ha involvert kommunen og forskningsaktører på et tidlig tidspunkt. Vi håper at det å være tidlig ute også kan utløse noe økonomisk støtte fra eksempelvis Forskningsrådet og Enova, sier Kristoffersen avslutningsvis.

Les mer på: www.smartenergihvaler.no