DC teknologi for kraftnett – CETP Joint Call 2023

Forskningsrådet annonserer en ny internasjonal fellesutlysning innenfor blandt annet DC teknologi for strømnett.

CET Partnership har som mål å akselerere overgangen til fornybar energi og bidra til EUs mål om å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2025.

Forskningsrådet bidrar med finansiering til 3 av de totalt 12 call modulene hvorav en er spesielt relevant for smartgrids:

CM 2023-01: Direct current (DC) technologies for power networks.

Norske søkere kan kun delta i disse 3 modulene. Det finnes egne nasjonale kvalifikasjonskrav for norske søkere.

Norske søkere konkurrerer om totalt 54 MNOK for Norges Forskningsråd, og maksbeleøpet per prosjekt er NOK 6 M under denne modulen.

  • First Pre-proposal 22.11.23
  • First full proposal 27.03.24