Big Data fra AMS – en rapport fra ENERGYTICS-prosjektet

Nesten alle husstander i Norge har fått installert en smart strømmåler. Avansert funksjonalitet og store mengder data har bidratt til mer enn bare en nøyaktigere fakturering av kundene. Rapporten «Applications of Big Data and Data Science in the Electricity Distribution Grid» er et resultat av ENERGYTICS-prosjektet som har undersøkt dette nærmere. I rapporten finner man en beskrivelse av ulike erfaringer ved utplassering av smarte målere i de skandinaviske landene og Finland og mulige fordeler ved å behandle denne type data fra kraftnettet.