Batterier i nettet og hvordan de brukes

Utbygging av strømnett er dyrt, og den eksisterende infrastrukturen kommer ikke til å endre seg drastisk de neste årene. For å redusere noe av presset på utbygging som den grønne omstillingen krever, har Tensio testet ut bruken av batterier i strømnettet. På Smartgridsenteres fagseminar «Knapphet på energi og effekt om få år» fortalte leder for nettutvikling og nettstrategi i Tensio – Rune Paulsen – mer om dette prosjektet.

I piloten – som er en del av det Enova støttede IDE-prosjektet (2019-2024) – har Tensio satt i drift et nettbatteri i nærheten av Jule industriområde i Lierne kommune. Tilgangen på strøm til kraftkrevende kunder har vært begrenset i området, og Tensios intensjon har vært at nettbatteriet skal kunne bidra til å sikre stabil strømtilførsel.

Nettbatteriene, som Tensio leier av Eidsiva, kan levere 1MW og lagre 1MWh. Et batteri av denne størrelsen kan lades opp når nettet har nok kapasitet, og tilføre energi når det er høyt behov på Jule industriområde. Dette kan gjøre at selv et begrenset utbygd nett kan være tilstrekkelig, og at dyre investeringer i nettet kan utsettes. Uten slike løsninger må man bygge ut nettet for å sikre strømforsyning.

Selv om batteriene nevnes som en midlertidig løsning for områder med begrenset nettilgang, mener Tensio at batteriene også kan spille en mer permanent rolle i fremtidens nett. «Flere uregulerbare produksjonskilder kan øke behovet for flere permanente nettbatterier for å bidra til bedre lokal balanse, i tillegg til andre tjenester som f.eks. spenningsstøtte, tapsoptimalisering m.m. I tillegg vil det sannsynligvis være rasjonelt med nettbatterier i tilknytning til ulike ladestasjoner for å bidra til hurtigere lading periodevis uten at lokal nettinfrastruktur må forsterkes (dette benyttes allerede i dag for blant annet fergelading og fungerer bra)», sier Paulsen.

Nettbatteriene kan ved behov flyttes til en annen plass, om omstendighetene i det opprinnelige området endres. I tillegg ser Paulsen for seg at dette kan gjøre det lettere å utføre vedlikehold i nettet, særlig på steder der reserveforsyningsmulighetene er begrenset. «Dette vil øke andel av året hvor vedlikeholdsarbeid og planlagt arbeid kan gjennomføres (mye legges i dag til sommerperioden for å utnytte lavlastperioder) og øker dermed fleksibiliteten til nettselskap med tanke på hvor mye nytt forbruk som kan tilknyttes

GIkk du glipp av seminaret? Se det i opptak under: