Avslutningskonferanse IDE

Samarbeid, åpenhet og deling er avgjørende for å raskest mulig ta i bruk de beste løsningene. Det er derfor med stor glede vi inviterer til åpen avslutningskonferanse på Quality Hotel Prinsen i Trondheim den 21. august 2024. Her vil vi dele erfaringer med samarbeid innen utvikling og testing av ulike teknologivalg, utfordringer og løsninger dette medførte, og i tillegg vil det være relevante innlegg fra eksterne foredragsholdere. Program og påmelding til konferansen kan du finne i linken under.

Økt fleksibilitet i distribusjonsnettet er essensielt for å kunne håndtere det stadig økende behovet for elektrisitet. Innovasjonsprosjektet IDE har på imponerende vis tatt tak i denne utfordringen med prosjekter som «automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer», «nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystemer i områder med svakt nett», «nett-batterier og bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet», og «selvhelende nett». Deltagende selskaper i prosjektet overfører samlet sett 49 % (over 40 TWh) av all energi i distribusjonsnettet i Norge (2018-tall fra NVE), og disse innovasjonsprosjektene har vist at vi kan øke fleksibiliteten og styrke forsyningssikkerheten i distribusjonsnettet.

IDE (Intelligent distribusjon av elektrisitet) er et storskala demonstrasjonsprosjekt som delvis finansieres av ENOVA. Målet med prosjektet er å styrke forsyningssikkerheten ved å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.