Årsmøte 2011

16. september gikk årsmøtet i det nasjonale Smartgridsenteret av stabelen for første gang.

Unni Skoglund

Oppmøte på senterets første ordinære årsmøte var bra, med mer enn 30 deltakere. Av dem var det 21 næringslivsdalegater og fire FoU-partnere, i tillegg til smartgridsenterets ledelse.

Vanlig årsmøteagenda ble gjennomført. Det ble vedtatt en mindre endring i vedtektene. Den nye ordlyden er som følger: Foreningens mål er å etablere og drive  et nasjonalt forsknings-, undervisnings, test- og demonstrasjonssenter for smartgrid i internasjonal toppklasse. (Tilføyelsen og drive er ny.), Senterets regnskap er underlagt NTNUs revisjon, men det ble gjort vedtak på at Kjetil Liebech-Lien fra Doble skal fungere som internrevisor.

Kontigenten for 2012 ble vedtatt til å være :

30 000 kroner for de bedriftene som omsetter for under 10 millioner årlig. 50 000 kroner for de som omsetter for mellom 10 og 100 millioner i året, og 75 000 kroner for bedrifter som omsetter for over 100 millioner årlig.

Følgende ble valgt inn i det nye styret:

Terje Gjengedal, UMB/Statnett, leder (1 år)
Jens Auset, Hafslund (2 år)
Bård Benum, Powel (1 år)
Håvard Belbo, NTE (2 år)
Knut Samdal, SINTEF Energi (1 år)
Per Bakseter, NCE Smart Energy (1 år)
Otto Frøseth, Simens (2 år)
Geir Øien, NTNU (2 år)
Knut Gustavsen, Tieto (1 år)
Jan Kristensen, Telenor (1 år)
Eirik Gundegjerde, Lyse Energi (2 år)

Neste årsmøte avholdes allerede 9. Mars 2012.