Hvordan kan distribusjonsnettet utvikles for å legge til rette for en storstilt elektrifisering av samfunnet?

Elektrifisering er et av de viktigste virkemidlene for å redusere CO2-utslippene og nå klimamålene. Hva skal til for å tilpasse strømnettet for å møte behovet for storskala elektrifisering av samfunnet?

Denne høsten arrangerer FME CINELDI en rekke åpne internasjonale webinarer. Hvert webinar har ett tema som blir belyst fra perspektivet til forskningen i CINELDI og fra et internasjonalt perspektiv, etterfulgt av spørsmål og diskusjon. The Norwegian Smartgrid Centre er en av CINELDIs samarbeidspartnere.

Webinarene vil bestå av presentasjoner fra forskning i CINELDI og fra et internasjonalt perspektiv, etterfulgt av spørsmål og diskusjon.