MENY  

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

25. januar

Studentarrangement: Smartgrid-dagen
Klokken 16:10-19.30. Digitalt arrangementet som vil bestå av mange forskjellige foredrag med konkrete eksempler som illustrerer skjæringspunktet mellom de forskjellige fagområdene som kan bidra til fremtidens bærekraftige energisystem. Les mer.

27. januar

Webinar: Innovasjon for energipositive samfunn
Klokken 11:00-11:40. Les mer.

24. februar

Webinar: Sikre digitale løsninger i energisystemet
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

31. mars

Webinar: Innovative hydrogenprosjekter
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

7. april

Årsmøte
Mer info kommer.

28. april

Webinar
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

19. mai

Webinar
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

30. juni

Webinar
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

25. august

Webinar
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

13.-14. september

Smartgridkonferansen
Scandic Hell. Mer info kommer.

29. september

Webinar
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

27. oktober

Webinar
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

24. november

Webinar
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer.

 

Faste aktiviteter

Webinarserie

Har som formål å dele hva som skjer i Smartgrid-norge, gjennom uformelle lunsjforedrag siste torsdag hver måned fra 11:00-11:40, og består som regel av korte presentasjoner etterfulgt av spørsmål og diskusjon.

Om du har noen spørsmål om webinarserien kan de rettes til webinar@smartgrids.no.

 

Fagseminarer

Fagseminarene er viktige sosiale møteplasser hvor medlemmene møter fagfeller fra hele bransjen. På et fagseminar, tas det opp et spesifikt tema hvor det gis rom for å gå mer i dybden.

 

 

 

Smartgridkonferansen

Smartgridkonferansen er en arena for kompetanse- og nettverksbygging, og en av Norges viktigste møteplasser for eksperter innen nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskap, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, samt akademia og myndigheter. Konferansen holdes i samarbeid med Energi Norge. Se program og påmelding her.

 

Tidligere webinarer og seminarer

Dato Beskrivelse Invitasjon til webinaret får du gjennom å skrive deg opp på vår webinar-mailingsliste
17. november 2021 Barrierer for å ta i bruk ny teknologi
Vi bruker mailchimp som en markedsføringsplattform. Ved å melde deg på nyhetsbrevet godkjenner du at informasjon vil bli sendt til Mailchimp for prosessering. Les mer om Mailchimps personvernerklæring her.
03. november 2021 Heldags fagseminar om cybersikkerhet i kraftsystemet. 
28. oktober 2021 Organisatoriske endringer i digital transformasjon
30. september 2021 Smart datafangst av kraftnett
26. august 2021 Digitalisering av vannkraften
16. juni 2021 Tidlig varsling av hendelser i kraftsystemet ved bruk av stordataanalyse
20. mai 2021 Havvind – en mulighet for industri- og energinasjonen Norge
29. april 2021

Innovasjon for et digitalt kraftsystem

20. april 2021

Fagseminar: Fleksibilitet i distribusjonsnettet

25. mars 2021

Hvordan bli et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn?

25. februar 2021

Forslag til ny nettleiemodell og nettleiepiloten 10 000 kunder

28. januar 2021

Fleksibilitet, nettbatterier og smarte varmtvannsberedere

26. november 2020

Use case for fremtidens systemtjenester

28. oktober 2020

Scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett

24. september 2020

Digitalisering av kraftnettet basert på flerfunksjonelle trådløse sensorer

22. september 2020

Fagseminar: Fremtiden systemdrift

27. august 2020

Deteksjon av faseskjøt i bilder ved bruk av Microsoft Custom Vision v/ Per-Oddvar Osland og Tobias A. Haumann, Agder Energi Nett

28. mai 2020

MLOps – Taking AI from Concept to Impact v/ Volker Hoffmann, SINTEF

26. mars 2020

5G communication for smart grid application v/ Michele Garau NTNU

27. februar 2020

Demoer for batterier i nettet – casebeskrivelser og resultater så langt v/ Kjersti Berg SINTEF Energi

30. januar 2020

Smarte relevern i digitale stasjoner v/Hans Kristian Høidalen NTNU

28. november 2019

EMC i smarte nett v/Henrik Kirkeby PQA

31. oktober 2019

Robot for Automatisert Nettdrift, erfaringer fra prosjektet RAN v/Line Bergfjord BKK

26. september 2019

Utvikling av ladestandard for bil og buss v/Jan Wøien, ABB

29. august 2019

Analyse av energieffektivitet i fjernvarme og elektriske løsninger i et stort borettslag – Erfaringer fra ENOVA-prosjektet TermFlex /v Ulf Roar Aakenes, ENOCO AS

27. juni 2019

Effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdrift, nettnytte av AMS v/Svein Inge Djursvoll, Haugaland Kraft/Validér

21. mai 2019  FASaD: Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett. Erfaringsoppsummering og «lesson learnt» v/Kjell Anders Tutvedt Hafslund Nett
25. april 2019 Resultater fra Statnett-pilot: Fast Frequency Reserves v/Kari Dalen, Statnett
28. mars 2019 Deteksjon av elbillading med timesoppløsning v/Karoline Ingebrigsen, SINTEF
28. februar 2019 Prediksjon av værrelaterte feil i høyspenningsnett v/Volker Hoffman, SINTEF
31. januar 2019 Piloter i FME ZEN v/Inger Andresen, NTNU