Smartgrid-dagen 2018: Digital energi

Påmeldingen er åpen, meld deg på ved å fylle ut skjemaet under. NB: På grunn av stor pågang er vi dessverre fulltegnet. Vi oppfordrer likevel til å melde deg på da slik at du kommer på ventelisten og får beskjed i tilfelle det blir plass. 

https://goo.gl/forms/GyH1aYu14LMJSs6W2

 

Onsdag 28. februar arrangerer Smartgridsenteret i samarbeid med Statnett “Smartgrid-dagen” med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. Smartgrids er kort forklart digitaliseringen av strømnettet. Teknologiutviklingen gir et stort mulighetsrom for å effektivisere kraftsektoren og økt samspill med kundene, mens trusselbildet og manglende sikkerhetskompetanse kan begrense utnyttelsen. Seminaret varer fra kl. 16.15-19.00, det serveres kaffe, og avsluttes med god mat og drikke.

Foredragsholderne er fra selskaper som daglig jobber med spennende utviklingsprosjekter i bransjen. du får blant annet høre om hvordan kunstig intelligens, droner, digitale tvillinger og big data muliggjør automatisering og verdiskaping i bransjen. Du får også høre hvilke muligheter og utfordringer dette gir oss som forbrukere og ingeniører i framtiden.

Alle som deltar på Smartgrid-dagen skal kunne engasjere seg og skjønne hva det snakkes om, uansett bakgrunn. Derfor er innleggene lagt opp slik at man trekker de store linjene heller enn å grave seg ned i spissfinurligheter i ett av fagfeltene. Etter foredragene er det satt av tid til å møtes med fagpersoner i bransjen og andre interesserte studenter. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert sommerjobb, prosjekt- eller masteroppgave?

Lurer du på noe? Send oss en mail: Thomasberg.Jorgensen@smartgrids.no

 

Statnett og IKT
Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å garantere for balanse i strømnettet også ved inntog av fornybare energikilder som vind og sol, økt forbrukerfleksibilitet og sterkere tilkoblinger til det Europeiske kraftnettet. Statnett er derfor inne i en fase med omfattende investeringer for å modernisere det digitale Statnett. Det utvikles bl.a. en integrert droneplattform som basert på IoT, big-data og AI-teknologi vil samle inn data som tidligere har vært utilgjengelig. En enorm datalake er under konstruksjon for å levere datagrunnlaget til fremtidens kraftsystemapplikasjoner. Videre skal kontrollsentralene oppgraderes med høyoppløselig sanntidsdata og automatiserte støttesystemer. Fremtiden er elektrisk – teknologien utvikles nå. Les mer på www.statnett.no

The Norwegian Smartgrid Centre
Smartgridsenteret er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen. Vårt formål er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for smartgrid i internasjonal toppklasse. Vi ønsker å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk system. Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet baser på smartgridteknologi- og tjenester