Invitasjon til å komme med forslag til fordypningsprosjekt og masteroppgaver, høsten 2018 og våren 2019

Institutt for elkraftteknikk, faggruppe Kraftsystemer inviterer bedrifter innenfor næringsliv og forvaltning til samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver i det avsluttende 5. årskurs av sivilingeniør/masterstudiet. I høstsemesteret skal det utføres en prosjektoppgave som beslaglegger omtrent halvparten av tiden, mens masteroppgaven skal gjennomføres som full tid i det følgende vårsemesteret.

Vi har fra tidligere år gode erfaringer med at studenter har masteroppgaver som er knyttet opp mot konkrete problemstillinger i næringsliv og forvaltning. I noen tilfeller har det vært et ”trekantsamarbeid” ved at studentoppgaven samtidig har vært knyttet til et forskningsprosjekt ved NTNU eller SINTEF Energi. Fordypningsprosjekt og masteroppgave gir både en mulighet for å få utført en konkret jobb, og en anledning til å rekruttere nye medarbeidere. Dersom det kan være muligheter for sommerjobb, vil dette være attraktivt for studentene og kan eventuelt gi en myk start på prosjektet i høstsemesteret.

Mange av dere er aktive i EnergiKontakten og får en henvendelse derfra. Likevel ønsker vi i faggruppen å sende et brev direkte til våre kontakter for å sikre at informasjonen kommer fram. Vi beklager hvis noen får henvendelsen to ganger eller om dette ikke lenger er aktuelt for dere.

Digital elektrisk energi framheves som et satsingsområde på Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk.  Innenfor dette har Kraftsystemer følgende satsingsområder for faggruppens forskning:

  • Smart Grids, som inkluderer aktive distribusjonssystemer og smarte transmisjonsnett
  • Offshore Grids, som inkludert modellering, simulering og styring av kraftelektronikk for konvertering og transmisjon av elektrisk kraft
  • Vannkraft og kraftmarkeder

Primært ønsker vi forslag knyttet til disse satsingsområder, men andre problemstillinger knyttet til elkraftsystemer er selvsagt av interesse.

Planleggingsprosessen hos oss er slik at vi gjerne vil ha forslag på emner/oppgaver helst innen 25. februar 2018 og senest innen 4. mars (for oppgaver som skal utføres i studieåret 2018 – 2019).

Forslag på oppgaver bør inneholde en overskrift og noen stikkord som beskriver problemstillingen.  Oppgavene bør ha et visst forskningsmessig innhold, men dette kan faglærerne også hjelpe til å definere.  Vennligst angi om det kan være aktuelt med sommerjobb.

Ta gjerne kontakt med oss direkte: se epost-adresser nedenfor.  Vi vil ta kontakt tilbake om de forslag vi får.  Antall oppgaver vi kan gi er selvfølgelig avhengig av det antall studenter vi har, og den interesse de har for disse problemene.  God respons fra bransjen vil trekke studenter til feltet

Avslutningsvis vil vi gjerne legge til at et samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver ser vi som del av en strategi for å bygge opp og vedlikeholde et nettverk mot el.bransjen som kan være til nytte for både lærerkreftene, studentene og bransjen: bedre og mer relevant undervisning, mer motiverte og interesserte studenter, rekruttering av studenter til utfordrende og viktige oppgaver i studiet og i bransjen.

Vennlig hilsen

Faggruppen Kraftsystemer ved Institutt for elkraftteknikk; NTNU:

Kjetil Uhlen                             kjetil.uhlen@ntnu.no
Elisabetta Tedeschi               elisabetta.tedeschi@ntnu.no
Magnus Korpås                      magnus.korpas@ntnu.no
Trond Toftevaag                    trond.toftevaag@ntnu.no
Vijay Vadlamudi                    vijay.vadlamudi@ntnu.no
Hossein Farahmand             hossein.farahmand@ntnu.no
Lars Norum                            lars.norum@ntnu.no
Gerd Kjølle                             gerd.kjolle@sintef.no
Kjell Sand                               kjell.sand@ntnu.no
Gerard Doorman                  gerard.doorman@statnett.no
Olav Bjarte Fosso                 olav.fosso@ntnu.no
Karen Byskov Lindberg      karen.lindberg@ntnu.no