En start-up med tyngde

Renewables and Utilities er fortsatt i en tidlig fase, forteller Lasse Jamt, Vice President i KDI Renewable and Utilities. KogniGrid er et utviklingsprosjekt som vil resultere i et sett med nye produkter og løsninger. Kongsberg Digital ble formelt startet i 2016, så KDI er også relativt ferskt som del av Kongsberg Gruppen. På mange måter er vi en stor start-up i et norsk industrieventyr. Men vi starter ikke på scratch. Vi har med oss tyngden til Kongsberg Gruppen, og det arbeidet som har blitt gjort med blant annet plattformer, fysikkmodeller og digitale systemer. Sånn sett er vi ikke en start-up, men vi prøver å ha litt samme mind set.

Digital tvilling for nettet

Rent konkret holder vi i Utilities i kogniGrid-prosjektet på å utvikle en digital tvilling for nettet. Vi ønsker å skape et verktøy for nettselskapene for å bedre kunne predikere og visualisere for eksempel kapasitetsutfordringer. Et oversikts- og analyseverktøy for å kunne gjøre prediksjoner og optimaliseringer, og samtidig vise sanntidsdata for nettet. Disse verktøyene vil være tilrettelagt for den økte kompleksiteten og de store datamengdene man forventer vil komme med det grønne skiftet. På den måten vil man kunne automatisere mange av dagens manuelle prosesser. Og gjennom det redusere investeringsbehovene og øke forsyningssikkerheten.

Lasse Jamt, Vice President Kongsberg Digital Renewable and Utilities

Må ta i bruk nye løsninger nå

I den forbindelse er det naturlig å ta del i smartgridsenteret som et nasjonalt kompetansesenter for de samme tingene som vi jobber med, som også ønsker å akselerer utviklingen med smarte nett. Vi håper å kunne bidra med å pushe diskusjoner og ha siste å komme med på teknologisiden. Vi ønsker få frem hva som er mulig, hva ny teknologi kan gjøre og sånn sett kan synliggjøre at en del av de tingene man sakker om er mulig. Ikke bare fremover, men også i dag. Bidra til å skape en forståelse om at fremtiden er her og nå og ikke bare på powerpoints på konferanser.

 

 

Ett poeng er at løsningen på en del av de tingene man har diskutert lenge, det er her og nå. Vi kan ikke vente og sitte stille på at markedsdesignet er ferdig og at regulatoriske prosesser har fanget opp alt. Vi må frem i skoen og begynne å ta i bruk verktøy og ny teknologi for å løse de utfordringene vi står ovenfor. Leveransene fremover vil i større grad preges av økosystemer og partnerskap. Med så mange spennende leverandører og kunder på medlemslisten til smartgridsenteret, regner vi med å finne nye samarbeidspartnere også her.