Konseptet som nå skal realiseres vil bli en del av INVADE, et internasjonalt forskningsprosjekt som er ledet av Smart Innovation Norway i Halden. I tillegg til personer fra dette miljøet er Østfold Energi, Fortum Charge & Drive, Schneider Electric, Sarpsborg kommune og flere aktører med som aktive partnere i prosjektet. 

– Vi er stolte over dette som setter Østfold for alvor på kartet med smarte løsninger for fremtidens byer, sier Geir Endregard direktør ved Inspiria og hovedansvarlig for prosjektet. Prosjektet er en del av Smart City – satsingen i Sarpsborg og Smart Mobilitet Grålum som er et utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger. Samlet etableres 40 ladeplasser som også gjør dette til det største stedet for elbillading i Østfold, når det etter planen åpner desember 2019.

– Dette blir antakelig den «smarteste» ladeløsningen som er laget og da passer det godt å etablere det et sted der vi også kan skape begeistring for teknologi og realfag hos kommende generasjoner, sier Endregard.

Prosjektet har fått skryt fra ENOVA og partene er tydelig på at uten ENOVA støtte ville dette blitt vanskelig.

«Det finnes ingen tilsvarende løsninger i hele Europa», sier prof. Bernt A. Bremdal. Bremdal jobber i Smart Innovation Norway og ved Universitetet i Tromsø og har vært sentral i utformingen av konseptet. «Inspiria Charge Court utnytter et helt nytt forretningskonsept for å dekke ulike ladebehov ved hjelp av helt ny teknologi og standarder for lading, styring og kontroll.»

EU kommisjonen legger stor vekt på at europeisk forskning i prosjekter som INVADE oppnår næringsmessige og samfunnsmessige gevinster. Inspiria Charge Court er et eksempel på dette. Den innovasjonen som skal realiseres på Grålum vil følges nøye av kommisjonen og vekke stor, internasjonal oppmerksomhet, også fordi Norge er et anerkjent foregangsland når det gjelder elektrifisering av all trafikk.

Food Court for biler

På Inspiria Charge Court kan brukere velge mellom forskjellige tilbydere og ladeløsninger, fleksibel markedsplass for energi, akkurat som mat i en Food Court. Anlegget vil produsere energien selv fra et nytt solcelleanlegg på taket på Inspiria. Avhengig av ladebehov og hvor lenge man vil parkere kan man enten kjøpe eller også i enkelte tilfeller få betalt for å gi strøm tilbake til strømnettet. Anlegget vil ha egen batteriløsning for egenprodusert energi og effektlager, og vil utnytte den nye V2G standarden for elbiler som muliggjør kjøp og salg av strøm fra elbilene.

-Det kan sees på som en delingsøkonomi for elbiler.  Her kan vi dekke et behov i markedet med kortreist fornybar energi. Med Inspirias plassering rett ved E6 og stor gjennomstrømming av besøkende, samtidig som mange arbeidstakere på Grålum har elbiler, er dette et ideelt sted å etablere et slikt nytt konsept sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. Østfold Energi skal være forretningsansvarlige for løsningen.

-Med «smart lading» får vi blant annet testet om vi kan redusere effekttopper og strømforbruket ved elbillading. Dersom alt går etter planen kan dette bli noe vi i neste runde kan ta ut i markedet, avslutter Kroken.

Bakgrunn:

Inspiria Charge Court blir en ladepark for El-biler på Grålum med ulike ladesystemer og fremtidens ladeteknologi

•       Smart lading – tilpassede ladevalg for forskjellige brukere

•       Felles område for forskjellige operatører

•       Innovative løsninger med solenergi og lokalt kraftverk

•       Demonstrasjonsanlegg for tekniske så vel som markedsmessige nye løsninger

Ferdigstilles desember 2019 – Prosjektramme 14.8 mill.

INVADE er et internasjonalt forskningsprosjekt med et budsjett på over 150 millioner kroner og som er ledet av Smart Innovation Norway i Halden. Forskningsprosjektet fikk tildelt finansiering av EU kommisjonen i 2016 gjennom EUs Horizon 2020 program.

Prosjektet tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på.

Fornybar energi og elbiler endrer måten vi bruker og produserer strøm på. Det forandrer også hvordan de som distribuerer elektrisitet må tenke for å kunne tilby best mulig service til kundene.

Målet med det EU-finansierte prosjektet er å få fart på denne prosessen, ved å vise hvordan teknologien og løsningene vi bruker i dag kan kobles sammen på nye måter for å løse morgendagens utfordringer.

INSPIRIA Science Center er ett av ti regionale vitensentre i Norge. Senteret leverer kunnskapspåfyll og skaper interesse for realfag og teknologi til over 1000 skoleklasser i året. I helger og ferier er senteret et populærvitenskapelig opplevelsessenter for allmenheten. Senteret åpnet i 2011 og er i stadig utvikling og vekst.

Senteret ligger på Grålum i tett tilknytning til Quality Hotel og flere bedrifter i området, deriblant Østfold Energi, som produserer og utvikler fornybar energi.

Smart Mobilitet Grålum er et innovasjons prosjekt i Smart City-Satsingen i Sarpsborg. Prosjektet er et samarbeid mellom Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway og Sarpsborg Næringsforening. Smart Mobilitet Grålum har et mål om å bli et utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger i Norge.

 

Foran fra venstre: Oddmund Kroken Østfold Energi, Geir Endregard INSPIRIA. Bak fra venstre: Bernt A. Bremdal Smart Innovation Norway/Universitetet i Tromsø, Thor Moen Smart Innovation Norway, Per Gjerløw Schneider Electric, Fredrik Dahle Fortum Charge and Drive, Ulrika Holmgren Smart Innovation Norway/Sarspborg kommune, Oscar Floor INSPIRIA og Morten Hagen Smart Energy.

 

For mer informasjon, kontakt:

Geir Endregard, administrerende direktør ved Inspiria, tlf: 958 46 220

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi, tlf: 952 68 149