Eksperter i Team (EiT) er et obligatorisk emne i alle studieprogram på høyere grads nivå ved NTNU. Emnet ble startet i 2001 etter ønske fra næringslivet om at studentene skal gå ut i arbeidslivet med mer erfaring med samarbeid. EiT er til for å lære studentene å samarbeide i et tverrfaglig prosjektarbeid, og gir kunnskap om grupper, økt selvforståelse og trening i ferdigheter som er nyttig for en slik type arbeid. Hva prosjektet skal omhandle er bestemt av gruppens medlemmer. Les mer om EiT

 

EiT består av ulike «landsbyer» med ulike tema, hvorav en av dem er landsbyen Smart Grid. , som har vært ledet av Ole-Morten Midtgård i 2013 og 2014. Rapportene som blir skrevet av gruppene i denne landsbyen publiseres årlig på Smartgridsenterets nettsider, og de kan finnes under Rapporter og publikasjoner, FoU her. Et godt eksempel en finner blant disse rapportene er rapporten «Nabolag på lag» fra 2013. Prosjektet til denne gruppen gikk ut på å studere mulighetene for at brukte elbilbatterier kan brukes til å jevne ut lastforbruket for husstander. Under er et utdrag fra rapportens sammendrag:

«Systemmodelleringen utforsker hvordan en praktisk løsning på problemstillingen vår vil se ut, og i hvor stor grad Nissan Leaf kan forsyne én og ti husstander. Den konkluderer med at en delvis lastutjevning sentralt ved hjelp av tre gamle bilbatterier vil være tilstrekkelig og mest kostnadseffektivt. Et elbilbatteri for hver husstand kan ikke forsvares økonomisk, så en sentral enhet ble derfor det logiske valget. Etter dette drøftes noen hovedutfordringer rundt AMS kommunikasjon og miljøpåvirkningen av batteribruken. Et mest mulig tilpasningsdyktig interface for batterisentralen vil være viktig fordi det ikke er naturlig å velge kun én kommunikasjonsform. Det vil være nok råmateriale til å produsere batteriene, men det vil også medføre store CO2-utslipp ved produksjon og ved resirkulering etter endt bruk. Batteriene vil uansett produseres til biler, så å forlenge livssyklusen deres ved bruk til lastutjevning er bra for miljøet