NSGC har etablert seg som en viktig premissgiver og pådriver for Smartgrid i Norge. Senteret har stabil drift og det er etablert gode relasjoner til medlemsbedrifter, forskningsmiljøer og andre relevante interessenter innen energisektoren. NSGC samarbeider tett med FME CINELDI som er et forskningssenter for miljøvennlig energi med SINTEF Energi i vertskapsrollen.

Som leder for senteret vil du samarbeide med kunnskapsmiljøer, energiselskap, leverandørindustri, bransjeorganisasjoner, offentlig forvaltning og politiske myndigheter for å bidra til et mer kostnadseffektivt kraftsystem gjennom  bruk av kompetanse og løsninger som senteret fremmer.

Vår nye senterleder bør ha master-/doktorgrad med kompetanse innen relevante fagområder. Du har god kjennskap til kraftbransjen og fornybarnæringen, samt erfaring fra ledelse av sammensatte kompetansevirksomheter.

Vi tilbyr en spennende lederjobb i et nettverk av profesjonelle virksomheter med høye ambisjoner. Stillingen gir store muligheter til å påvirke innholdet i rollen, en fleksibel arbeidstidsordning og konkurransedyktige betingelser.

Søk her.

Hvis du har spørsmål til stillingen kan du gjerne ta kontakt med styreleder Sigurd Kvistad tlf. 907 63425, sigurd.kvistad@hafslund.no, eller forskningssjef Knut Samdal i SINTEF Energi AS, tlf. 901 43638, knut.samdal@sintef.no.