I tillegg til å instrumentere 8 300 nettstasjoner med et standardisert måleoppsett, er det etablert en ny analyseplattform for å lagre, strukturere, analysere og visualisere data. Det er også etablert et tverrfaglig kompetanseteam, som skal utvikle nye applikasjoner og løsninger. Den økonomiske gevinsten av prosjektet anslås til flere titalls millioner kroner.

Juryleder Sonja Berlijn

– «Digitalisering for optimal bygging og drift av strømnettet» viser at Agder Energi Nett er villig til å gå langt for å utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger som øker driftssikkerhet og kostnadseffektivitet i nettet, sier Sonja Berlijn, Juryleder, FoU-direktør Statnett

– Målet vårt er å øke evnen til å overvåke tilstand i nettet på alle lokasjoner og til alle tider, og til å utvikle løsninger som støtter en rekke forretningsbehov. Samlet økonomisk gevinst er estimert til flere titalls millioner kroner. Så langt har mange implementerte tiltak gitt vesentlige resultat ut over forventet gevinst. Vi setter stor pris på å ha fått Smartgridsenterets innovasjonspris og vi er stolte over å ha utviklet en løsning som går til topps i skarp konkurranse med sterke kandidater. Samtidig håper vi at vi kan inspirere hverandre til å utvikle smarte løsninger for strømnettet, sier Linda Jenssen, Seksjonsleder Nettstrategi og analyse, Agder Energi

 

Smartgridsenterets innovasjonspris ble lansert i år på Smartgridkonferansen 2018 og er en pris for å gi annerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviter.

Juryen ledet av Sonja Berlijn, FoU-direktør i Statnett mottok 15 nominasjoner, med stor bredde i aktører og prosjekter. Av de 15 gikk Agder Energi til topps med prosjektet «Digitalisering for optimal bygging og drift av strømnett». Andreplassen gikk til Statnetts «AutoDig» , og tredjeplassen til eSmart systems «Connected Drone».

 

Sølv: AutoDig (Automatisk Diagnose) – Statnett

Statnetts «AutoDig» gikk av med 2. plassen i Smartgridsenterets innovasjonspris og er et verktøy som sammenstiller, analyserer og presenterer data fra et antall kilder

for å sikre en effektiv analyse av feil som oppstår i kraftsystemet. I tillegg tar verktøyet sikte på å analysere sanntidsdata og varsle om feil under utvikling før de oppstår. Dermed vil AutoDig bidra til å redusere antallet ganger en forbruker opplever at strømmen forsvinner, kortere utbedringstid for feil/avbrudd og gjennom det redusere kostnadene både for Statnett og for samfunnet som helhet.

 

Bronsje: Connnected Drone – eSmart Systems

Formålet med Connected Drone er å gjøre inspeksjon av strømlinjer sikrere og billigere ved hjelp av droner med kunstig intelligens. Den overordnede målsetningen er å utvikle et driftssikkert og kostnadseffektivt RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) som leveres som en integrert totalløsning spesielt tilpasset overvåking og kontroll av kraftnett. 12 norske nettselskaper er med i prosjektet som avsluttes høsten 2018. Til sammen dekker de 12 nettselskapene 50 prosent av det norske strømnettet.