Webinaret er også tilgjengelig på oppstak:

 

Les mer om forlaget til ny nettleiemodell fra NVE.

Les mer om nettleiepiloten fra Elvia.