Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen. I 2018 er temaet for konkurransen “Foregangsprosjekt som benytter smartgridteknologier for å øke driftssikkerhet og kostnadseffektivitet i nettet”.

Smartgridprisen for 2018 vil bli tildelt på Smartgridkonferansen 2018, og vinnerne av prisen vil bli invitert til konferansen. Prosjekter på alle nettnivåer vil bli vurdert til å vinne prisen. Utvelgelsen vil gjøres av en jury bestående av et ekspertpanel.

Les mer om årets tema, evalueringskriterier, m.m. i lenken «Innovasjonspris 2018» på toppen av hjemmesiden.

 

For å vurdere de innsendte bidragene settes det sammen en jury. Vi ønsker en uavhengig jury med god faglig bredde og ber med dette om forslag til jurymedlemmer. Send ditt forslag på mail til noen i pådriverkomiteen som nevnt under, eller Innovasjonspris@smartgrids.no.

Det er nedsatt en pådriverkomité for prisen. Du kan ta kontakt med disse hvis du har spørsmål, innspill eller forslag til jury:

Robert Seguin, Hafslund Nett
Maren Istad, SINTEF Energi
Tor Krog, SIEMENS