RESOLVD er et samarbeid mellom totalt sju forskningsinstanser rundt om i Europa, og spanske Universitat de Girona er koordinator. Smart Innovation Norway (SIN) har hatt ansvar for cirka 20 prosent og ledet forskningsarbeidet med nye forretningsmodeller, standardisering og prosjektutnyttelse.

Resultatene fra dette arbeidet presenteres nå gjennom en serie på fire workshops rundt temaer relatert til DSOs ’utfordringer og lavspenningsnett (LV);  observerbarhet, digitalisering, batterilagring og beslutningsstøtte. Les mer om workshopene og meld deg på her: https://www.smartinnovationnorway.com/events/workshop-series-resolvd-norway/

 

RESOLVD – en oversikt