Målet med arrangementet er å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, herunder smarte nett. Arrangementet passer perfekt for alle studenter innenfor data, IKT, kybernetikk og energi, men er også relevant for andre interesserte.

 

I 2021 vil også smittevern være i fokus. Det legges opp til ulike gjennomføringer av arrangementet avhengig av smittesituasjonen ved det aktuelle det aktuelle tidspunktet.

 

Smartgrid-Dagen vil bli avholdt i slutten av januar 2021. Mer informasjon om gjennomføring, program og påmelding kommer.

 

Les mer om Smartgrid-Dagen 2020.