Følgende løsninger skal demonstreres:
• Automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer
• Nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i områder med svakt nett
• Nett-batterier og bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet
• Avansert løsning for selvhelende nett

Rapporten kan leses her.