Analysen viser at energi- og kraftsystemet gjennomgår store endringer som følge av tre sentrale makrotrender; klima-, miljø- og energipolitikk, teknologiutvikling og digitalisering og økonomisk utvikling og omstilling. Omverdensanalysen peker på et behov for å tenke mer helhetlig rundt kraftsystemet i årene som kommer. Analysen identifiserer også følgende tverrgående områder hvor Smartgridsenteret kan vurdere økt aktivitet; markedsdesign, digitalisering og cybersikkerhet, fleksibilitet og balansering, sektorkobling og systemintegrasjon.

Les hele omverdensanalysen her.