I 2018 er temaet for konkurransen:

“Foregangsprosjekt som benytter smartgridteknologier for å øke driftssikkerhet og kostnadseffektivitet i nettet”

Nominasjoner må være mottatt innen 01.06.2018, og sendes til innovasjonspris@smartgrids.no

Mer informasjon her